Terma & Syarat

  • Tiada full payment = Tiada order
  • Harga tidak termasuk kos penghantaran kecuali dinyatakan
  • Item adalah tertakluk kepada terdapatnya stok / warna.
  • Barangan dijual tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar setelah dihantar. Item akan diperiksa oleh  pihak Prysmatic Closet sebelum menghantar.
  • Warna barangan mungkin sedikit berbeza kerana pencahayaan, komputer resolusi dan sebagainya.
  • Pihak Prysmatic Closet berhak untuk membuat apa-apa pindaan kepada Terma dan Syarat pada bila-bila masa.